IDENTITY / grafické studio / agentura

Člověk si dává jméno (logos) tím, co dělá.
A to do slova i do písmene.

A to jsme my, to je naše identita.

Všichni z té naší partičky ze studia jsme si dali čas a zkusili každý zvlášť a nakonec všichni dohromady „procítit” význam tohoto slova a dle naší individuality autenticky vyjádřit. Níže uvedené zamyšlení má být pomocným vodítkem pro nás, naše kolegy, ale může být i určitým odhalením našim stávajícím i budoucím klientům. Nejsme žádní filozofové a nesnažíme se vytvořit absolutní pravdu ani definici. Snažíme se pouze pochopit a zažít to, čeho jsme aktuálně účastni. Přijde nám to smyslu-plné. Samozřejmě nejvýmluvněji za nás hovoří naše práce – viz Portfolio.

Proč IDENTITA/Y?

Každému z nás přináší radost dělat věci, které dávají smysl.

Identita je důležitou otázkou našeho života. Asi nejlépe se dá vyjádřit otázkou – Kdo jsem? Mohou pomoci slova typu osobnost, originalita, jedinečnost, individualita, autentičnost, svébytnost, totožnost atd. Naše identita je souhrnem mnoha aspektů. Samo slovo ID-entita nám napovídá, že jde o identifikaci určité entity. Jaký jsem v mnoha situacích? Co mě odlišuje od ostatních? Čemu věřím? Čeho jsem schopen? Jak vnímám druhé? Je to svobodné vyjadřování našich schopností a originálních vlastností. Je to stále se vyvíjející a měnící se organizmus. Všechny naše aktivity přímo vycházejí z toho, kdo jsme. Primárně tedy nejde o to „uspět ve světě“, v byznysu, ale o schopnost, umění být sám (se) sebou. Čím lépe dokážeme ukázat jiným, kdo skutečně jsme a co přinášíme, tím funkčnější a harmoničtější bude naše počínání a samozřejmě i vztahy s druhými.

Pro firmy platí analogicky to samé, protože společnosti tvoří lidé. Grafické pojetí a propagace celé firmy  by měly umět vystihnout její identitu = jací jsme a co chceme. Záměry jejich majitelů se odrážejí do celé společnosti. Vše, co mě obklopuje, je výsledkem mého vnitřního postoje. Dle toho vybírám lidi kolem sebe, druh byznysu, přístup k němu, progres společnosti, finanční a sociální principy. To, jak se daří mně jako člověku, potažmo společnosti, je přímo úměrné  mému osobnímu postoji, a samozřejmě dále pak i kolegů, spolupracovníků, zaměstnanců, se kterými tuto „rodinu” utvářím. Pochopením  významu identity přestávám oddělovat práci od „osobního” života a začínám jasně vidět integritu obojího.

Korporátní design je tváří firmy, ze které mohou ostatní vyčíst naši identitu. Výsledkem působení této firemní tváře na klienty je vytvoření povědomí. Něco jako aura – instinktivní pocit člověka o vaší firmě.

Jak pracujeme - co nás motivuje?

Zjistit kým jste, prožívat příběhy, objevit to, co zůstalo nepovšimnuto.

Naší stěžejní snahou je pomoc s nalezením vnější stránky identity našich klientů. Když tvoříme korporátní (korpus = tělo) identitu, nejde primárně o nalezení pěkného tvaru, písma, barev. Nejde o to udělat pěkný obal, web, brožuru, layout katalogu, polep auta, navrhnout design výrobku, vytvořit HR kampaň nebo třeba vymyslet název společnosti či headline. Jde v první řadě o širší zamyšlení se nad tím, čeho je klient se svým projektem účasten, co pro něho znamená. Samozřejmě je potřeba dát si čas. Vytvoření autentického a funkčního firemního vizuálu za pár dní s průzkumem aktuálních trendů, konkurence, vytvořením moodboardu, několika společnými schůzkami a samotnou kreativou není úplně reálné. Interakce, které vznikají v rozumných časech, jsou nedílnou součástí procesu zrání.

Nasloucháním příběhů našich klientů se nám otevírá hlubší smysl jejich projektů, naciťováním se dočasně stáváme klientem samým a snažíme se vidět „pod povrch jeho věcí“. Protože aby značka fungovala, musí mít duši (obsah). A to jí může dát jenom autor příběhu – klient. Díky tomu pak snáze a efektivněji nalézáme formu pro tento jedinečný příběh. Často si klient teprve při rozhovoru s námi uvědomí, co vlastně dělá, co by chtěl a možná i to, kým je. Proto sami sebe rádi označujeme nikoli za tvůrce firemní identity, ale spíš za její „porodní báby”. :)

Nesmíme a nechceme být sami nijak „svázáni“, naopak musíme být mentálně a emočně otevření, schopni se dočasně „převtělit“ do klienta. Proto ani naše logo nemá ustálenou formu.

Logotyp (IDENTITY název společnosti) je složený z 8 naprosto „protichůdných“ fontů, z nichž každý reprezentuje jiný grafický styl a emoce; pozice fontů se v rámci logotypu mění a je tak neustále „živý“, proměnlivý.

Logotyp je doplněn několika symboly, které spojuje jednotný grafický styl v podobě ruční (pero) kresby. Klíčovým motivem je trojúhelník vyjadřující základní trojjedinost vědomí, nebo také principy Mužský, Ženský a jejich VZTAH neboli plod/dítě, které je základním principem prolínajícím se vším, co je a může být. Trojúhelník špičkou dolů symbolizuje také ženský klín – místo rození, u nás přeneseně zrození vnější podoby identity klientů. Prvním konkrétním motivem (který se v průběhu času bude obměňovat) je panenská dívka symbolizující duši člověka, nahota pak představuje otevření se této duše jejím tvůrčím možnostem, podobám a formám. Had požírající svůj ocas je starobylý symbol gnóze – probuzeného vědomí. Vyjadřuje věčné kontinuum vznikání-zanikání, svou vlastní sebe-regenerační kapacitu duše. Každý z těchto symbolů nese svůj vlastní vnitřní význam, ale současně dohromady tvoří jeden celek…