© 2019 - IDENTITY s.r.o.

2VV – REDESIGN CI

Myšlenka redesignu loga společnosti 2vv se poprvé objevila již před několika lety, z různých objektivních i interních důvodů k samotné realizaci došlo ke konci loňského roku. V souvislosti s modernizovanou podobou samotného loga  jsme vytvořili celou korporátní identitu.

Základním a nejvýraznějším prvkem loga je seskupení tří velkých liter – 2VV. Grafická konstrukce a barevnost vychází z původního loga, které bylo upraveno podle zásad moderní typografie. Záměrem nebylo vytvoření úplně nové
a originální konstrukce loga, ale naopak s respektem k původní verzi s patřičným renomé logo redesignovat pro 21. století.
Druhou částí značky je firemní slogan PARTNER IN VENTILATION 2VV.CZ., který vysvětluje obor činnosti společnosti, svým způsobem také definuje její vztah k zákazníkům, obchodníkům a dodavatelům, které vnímá jako své partnery;
uvedení webových stránek pak jednoznačně určuje správnou čitelnost písmen 2VV, resp. název společnosti.