AETERIO

Čistota životního ovzduší.. to je to, oč tu běží. Využití nanotechnologií je v současnosti na velkém vzestupu, nalézá uplatnění v mnoha oblastech běžného života a nás těší, že jsme mohli být součástí projektu, který má budoucnost a je prospěšný nám všem.

Technologie a fyzikální procesy, které kolem nanotechnologie probíhají, jsou přirozenou součástí života, přírody kolem nás a proto se odráží i v celkové vizuální podobě názvu společnosti AETERIO, pro kterou je čistota životního ovzduší hlavním cílem.

Základním prvkem značky je tak logotyp (název společnosti) ztvárněný moderním fontem s futuristickým a zároveň nadčasovým nádechem, který dobře koresponduje s obsahovým názvem společnosti, jež se odkazuje k věčnosti (aeternus = věčný); tedy přeneseně dlouhodobý účinek produktů společnosti.

Použito bylo geometrické bezpatkové písmo, které svou čtvercovou konstrukcí a zúženým pohledem evokuje hranaté tvary nanočástic. Nepatrně zaoblené rohy jednotlivých písmen poskytují technicistně založenému fontu jemnější, pozitivní „feeling“. Výsledkem je pak dobře čitelné, čisté a zároveň výrazné zobrazení názvu společnosti s nadčasovým působením.

Druhým zásadním prvkem značky, resp. celé firemní identity je specifický symbol, který v sobě nese hned několik významových rovin. Primárně jsme vycházeli z grafického znázornění krystalů oxidu titaničitého (TiO2), jehož mikroskopické krystalky jsou nezbytnou součástí fotokatalýzy, klíčové pro funkci produktů společnosti.

Díky vertikální konstrukci jsme symbol mohli zakomponovat přímo do logotypu, takže se stal jeho plnohodnotnou a neoddělitelnou součástí. Na druhou stranu může symbol v rámci corporate identity fungovat i samostatně.

Dalším obsahovým významem symbolu je „kousek řetězu“, který má opět několik faktických i přenesených významů. Z fyzikálního pohledu jde o navazování jednotlivých částic, ale nejdůležitějším sdělením symbolu je pak metaforické spojení – propojení společnosti a jejích klientů mezi sebou, jejich společné úsilí ke zlepšení čistoty ovzduší, tj. propojení s přírodou.

Každý nový produkt a nový uživatel se tak stávají dalšími články řetězu důležitého pro zachování životně nezbytného čistého ovzduší pro nás všechny.

Klient: