AML Holding

Základním a nejvýraznějším prvkem logotypu AML Holding je seskupení velkých písmen AML v barvě českého granátu. Grafické provedení a barva písmen symbolizují dynamiku a perspektivu společnosti, její ambice a zároveň její solidnost a stabilitu. Seřazení písmen působí prostorově, což dodává logotypu společnosti patřičnou hloubku.

Druhým prvkem loga je doplňkové slovo HOLDING vymezující formu působení společnosti. Jednoduchostí a potlačenou barevností kontrastuje s výrazným seskupením písmen AML, které tak pouze nenápadně doplňuje.

Dále jsme ve spolupráci s architektem vytvořili kompletní návrh firemních interiérů od prostorové dispozice (rozdělení zváště navrženými příčkami) po výběr nábytku a dekorace.

Ve spolupráci se studiem Akumulátor jsme vytvořili i webové stránky společnosti AML Holding.

Klient: