Aylla

Před samotnou konstrukcí této značky jsme nejprve hledali optimální název, který bude mít vnitřní souvztažnost především k duchu a smyslu společnosti zabývající se lezením, cvičením, jógou a bosou chůzí.

V jazyce starých Inků jsme nalezli slovo ayllu, znamenající komunita, což je z našeho pohledu naprosto odpovídající = komunita lidí s podobným myšlením a cítěním, vyznávající podobné principy a hodnoty. Pro finální podobu názvu jsme s ohledem na české skloňování a jazykové zvyklosti použili variantu aylla (což je mimo jiné i dívčí jméno s poetickým významem měsíční svit).

Vizuálně jsme pak název ztvárnili ručním písmem, které je jedinečné, má potřebnou dynamiku a osobitost. Logotyp působí živě, v pohybu, hravě, uvolněně, není ustrnulý a „sešněrovaný“. Vyvolává dojem ne(u)končenost, vzdáleně může evokovat křivku srdečního tepu, proudící nekonečnou energii. Doplňkově lze vnímat logotyp jako vytvořený z lana/tkaniček, což jsou potřeby pro dominantní činnosti centra (tj. lezení a boty).

Při konstrukci grafického symbolu jsme pak primárně vyšli opět z významu slova, tedy komunity, resp. (o)kruhu. Kruh reprezentuje nepřetržitý koloběh života, smrti a znovuzrození, stejně jako menší změny, například probuzení a snění, přijímání potravy a vylučování, nádech a výdech. Představuje celou věčnost a celý vesmír. Lze ho používat jako metaforu dokonalosti, harmonie nebo myšlení, mentality.

Aylla je kruh a kruh je aylla. Jedno přechází volně v druhé, jedná se o jakousi dvojjedinost slova a symbolu.

Co se týká barevnosti celého loga, zvolili jsme část barevného spektra odpovídající přírodním, „duchovním“ barvám, které společně vytvářejí harmonický barevný celek, nejsou zde obsaženy žádné agresivní barvy či od ostatních vybočující odstíny. Barvy do sebe plynule přecházejí, zároveň však každá za sebe mohou evokovat jednu z aktivit či produktů.

Klient: