CEE Logistics – Diversity

Videoprezentace vizuálního zpracování nové firemní strategie významného poskytovatele dopravních a logistických služeb v celé Evropě – postupné rozšiřování portfolia služeb na všech úrovních.

Klient: