Červený Kostelec – tendr

Náš soutěžní návrh pro výběrové řízení na novou vizuální identitu města Červený Kostelec.

Logo a vizuální styl města Červený Kostelec vychází ze samotného názvu města a také z jeho historie a architektury. Při prohlídce tohoto malebného města jsme zjistili, že jednoznačnou dominantou města (i přes další velmi zajímavé stavby) je kostel sv. Jakuba Většího se samostatnou věží se zvonicí a kostnice.

Tento motiv je zobrazen v erbu města, který se objevuje také na některých městských domech. Kříže z kostelních střech jsou již symbolicky zobrazeny na městské vlajce a nové logo tak na ni přirozeně navazuje.

Kříž jako symbol kostela (kostelce) je běžně používaná značka nejen v kartografii. Od hlavního vchodu kostela se rozbíhají dvě linie, které symbolizují otevřenost města a vítají nově příchozí. Celý symbol je potom orámován náznakem heraldického štítu (erbu) a zároveň symbolizuje kostelec, tedy původně chráněný nebo ohraničený kostel. Celkově tak vznikl propracovaný, ale velmi čistý až minimalisticky moderní design loga.

Grafický symbol je doplněný názvem města, vyvedeným moderním bezserifovým fontem Ubuntu, jehož jasná klasická konstrukce verzálek je ozvláštněna mírným zakřivením, které dobře ladí s kulatými prvky v erbu.

Volba použitých barev byla jednoznačná – dominantní barvou celého vizuální stylu je samozřejmě červená, která symbolizuje život, radost, energii, podvědomě prezentuje Červený Kostelec jako dobré místo pro život.

V rámci korporátního designu jsme rozpracovali stejným způsobem do podoby zjednodušených ikon i další veřejné a kulturní budovy, které by šlo používat například na propagaci městských akcí či do Červenokosteleckého zpravodaje.

Klient: