© 2019 - IDENTITY s.r.o.

Chemap Agro – nové logo

Základním prvkem redesignu loga Chemap Agro je nová konstrukce logotypu (= samotný název firmy). Zplnohodnotnili jsme obě slova a celý název je tvořen jedním, velmi moderním, čistým, přitom však zajímavým fontem Gross. Nápis je díky konstrukci písmen velmi kompaktní, působí „energicky“, je dobře čitelný a vhodný pro tištěné i elektronické použití.

V kontextu s modernizací logotypu jsme upravili i symbol (grafický prvek), který celé logo zvýrazňuje a podporuje rychlou a jasnou rozpoznatelnost celé značky.

Doplňkovými prvky nového loga jsou jednak nepravidelný oblý label/štítek/etiketa, jednak barevný proužek. Label je tvořený několika na sebe položenými ovály, které se částečně prolínají a podklad tak působí plasticky. Při jeho tvorbě nás inspiroval jednak pohyb a „měňavost“ kapek tekutin/emulzí (hnojiv), jednak pohyb samotných molekul chemických prvků. Tento doplňkový prvek je vhodný zejména na propagační materiály a na produktovou inzerci. Druhým možným doplňkovým prvkem je proužek položený pod logem, který je vhodný spíše na formálnější materiály.