© 2019 - IDENTITY s.r.o.

Chemap

Představujeme nový vizuální styl české společnosti Chemap,  zabývající se výrobou chemických produktů, zejména slévárenských nátěrů, akrylátových a vinylacetátových disperzí, organických rozpouštědel či ucelenou nabídkou pro čistírny oděvů.

Primárně jsme vytvořili zcela nový logotyp založený na velmi přesném, konstruktivním bezpatkovém písmu, které se dobře hodí k až „exaktnímu“ zaměření firmy. Ze stejných důvodů jsme jako firemní barvy zvolili černou a žlutou, které jsou s chemií obecně spojeny, navíc jsou výrazné a dobře „spolupracují“. K logotypu jsme vytvořili i symbol – grafický prvek, vycházející z obecné podoby molekulárního vzorce, který jsme pro potřeby loga “ukáznili“. Výsledný dojem je kompaktní, moderní a přitom stále evokuje chemii.

Pro vybraná použití lze k logotypu doplnit claim „chemické produkty“, který potvrzuje profesní zaměření firmy, zároveň je dost obecný, takže pod něj lze zahrnout nejen výrobu, ale i distribuci a prodej látek i výrobků.

Webové stránky jsou vzhledem k tomu, že jsou určeny primárně lidem z oboru, kteří vědí, co hledají, víceméně textové, informativní, praktické, založené na korporátním stylu, tedy firemních barvách a fontech. Jisté oživení představují originální ikony vytvořené pro jednotlivé segmenty produkce firmy.

Veškeré výstupy od merkantilií přes produktové letáky a reklamní předměty až po navigační systém jsme také produkovali.