© 2019 - IDENTITY s.r.o.

DITON – REDESIGN LOGA

Diton je stabilní a úspěšná česká společnost v oboru průmyslové výroby s řadou profesních úspěchů. Kvalitní výroba a dobrá obchodní strategie jsou základem úspěšného fungování firmy, nicméně dnešní doba, konkurenční boj i zákazníci stále více vyžadují také adekvátní formální prezentaci a firemní kulturu – tedy mít svoji nezaměnitelnou, kultivovanou, solidní a dobře čitelnou tvář.

VŠECHNO se vyvíjí – výrobní a technologické postupy, sortiment společnosti, její servis a stejně tak marketingové nástroje a s nimi spojený vizuální styl, který by měl být co nejpřitažlivější jak pro zákazníky, tak pro dodavatele i zaměstnance, kteří se pak se svojí firmou lépe ztotožňují .

Pro redesign loga DITON byl vybrán font Usuzi, který je založen na širokém provedení jednotlivých písmen, působí obzvlášť mohutně a stabilně a dobře  koresponduje se symbolem v logu, evokuje pevnost a stabilitu (jak výrobků, tak společnosti obecně). Novinkou je použití symbolu, který lze efektivně používat v nejrůznějších korporátních marketingových a propagačních materiálech a aplikacích. Symbol primárně vychází z tvarosloví výrobků společnosti = betonová kostka. Velmi dobře pak symbol koresponduje se zkráceným tvarem logem společnosti (DTN), v této podobě se hodí zejména na propagační a dárkové předměty a “image” materiály; zkracování názvu společnosti na souhlásky je aktuální trend v řadě světových firem, je to zkrátka cool :-). Barvu loga jsme víceméně zachovali – je pro firmu charakteristická, aktuálně velmi modern a atraktivní.

 Diton is a well-established Czech company with a series of professional success. High-quality production and good business strategy are essential for a successful operation of any company. However, in today’s age, both competition and customers also increasingly require an adequate formal presentation and corporate culture – that is for the company to have its own unmistakable, sophisticated, solid, and easily readable image.