© 2019 - IDENTITY s.r.o.

FIRO TOUR – STUDIE

V rámci poptávky na redesign loga společnosti Firo tour jsme vytvořili dvě cesty celé nové corporate identity lišící se mírou odstupu/odlišnosti od stávající podoby. Představujeme zde progresivnější variantu, které jsme věnovali kromě několika měsíců práce i naše srdce.:)

Základním prvkem je nová konstrukce logotypu s důrazem na první část obchodního názvu společnosti. Díky konstrukci písmen je logotyp velmi kompaktní a dá se s ním dobře pracovat ve spojení, resp. prolínání či „průhledech/výsecích“ do obrázků a imige fotografií – logo se dá položit na jakékoli pozadí nebo naopak vložit jakékoli pozadí/fotografii do loga. Díky konstantní tloušťce písmen logotyp vždycky dobře „vystoupí” (ať už v pozitivní či negativní podobě) a celkový vizuální dojem konkrétní aplikace loga tak bude vizuálně atraktivní a emotivní.

V souladu s logotypem jsme vytvořili symbol v podobě čtyř vlnek, který lze efektivně používat v nejrůznějších marketingových a propagačních materiálech a aplikacích. Každá vlnka zastupuje jedno písmeno v základním názvu FIRO a jednu z barev nové vizuální identity společnosti. Vlnka je primárním symbolem pro vodu/moře, jež je hlavním cílem většiny klientů,druhotně se může jednat také o symbol (čerstvého) vzduchu/nebe, který k pocitu (dovolenkové) volnosti rozhodně patří a v tomto smyslu se hodí i pro zimní a poznávací zájezdy.

Třetím pilířem nové firemní tváře je barevnost. Vybrali jsme část barevného spektra odpovídající barvám moře a čerstvého vzduchu, které společně vytvářejí harmonický barevný celek s emočně velmi příjemným působením. V obecném významu je modrá barva a její odstíny nositelem klidu, pozitivity a harmonie, světlejší odstíny jsou symbolem svobody, naopak tmavší působí důvěryhodně a spolehlivě, symbolizují dálku a hloubku. Barvy do sebe plynule přecházejí, zároveň však mohou v souladu s celkovým korporátním designem plnohodnotně fungovat každá zvlášť.

Dalším důležitým nositelem firemní identity je claim. Navrhli jsme text, který v sobě spojuje obor podnikání a slovní hříčku – moře modré. Moře je cílem většiny klientů FT a zároveň je významovým ekvivalentem pro velké množství. Modrá je pak opět barva moře, ale i nebe (v některých odstínech i sněhu) a zároveň barva sama o sobě zaštiťující všechny přenesené významy (viz Barevnost). Zásadní výhodou tohoto claimu pak je, že se dá velmi dobře a efektivně variovat pro marketingové a reklamní účely všech typů zájezdů (tj. i poznávací, zimní atp.).

Doplňkovým prvkem firemního designu je razítko, tedy vlnkovaný kroužek s piktogramem a claimem. Podobně jako claim se i piktogram v razítku mění podle konkrétního použití a potřeb inzerce. Doplňkový grafický prvek má především dekorativní grafický (potažmo emoční či zábavný) význam, není nositelem hlavní firemní identity.