© 2019 - IDENTITY s.r.o.

FORTELIA

Nové logo Fortelia jsme postavili na výrazné typografii.

Logo je vytvořeno v lehkém a aktuálně velmi oblíbeném retrostylu, který je zároveň „evergreen“. Fortelia tvoří interiéry, tedy věci dlouhodobého charakteru, proto i logo by mělo působit „dlouhodobě a trvanlivě“, nadčasově.

Zvolili jsme zdobné a pocitově příjemné oblé písmo, které působí pozitivně zejména na ženy, které o designu a stylu často rozhodují.

Pro logo Fortelia jsme také navrhli novou obsahovou podobu claimu – Styl a řemeslo, který stručně shrnuje služby, které firma poskytuje = designerství a samotné realizace (poctivá práce).

We based Fortelia’s new logo on distinctive typography.

The logo was designed in a lightweight retro style which is not only currently very popular, but it’s also evergreen. Fortelia specializes in interiors—things of long-term character, so it’s only logical that the company logo should look “long-term and durable”, timeless. To accompany their new logo, we also designed a new content form of Fortelia’s tagline “Style and craftsmanship”, which concisely sums up the company’s services—design and implementation itself (hard work).