© 2019 - IDENTITY s.r.o.

Hypoxia

Při hledání základní myšlenky korporátní identity společnosti Hypoxia byly nosnými pilíři technologie a budoucnost. Stejně jako Hypoxia totiž věříme, že hypoxické technologie jsou na prahu obrovského rozvoje, kdy se postupně stanou běžnou součástí našich životů. Dá se tedy říci, že nyní Hypoxia pracuje na a pro budoucnost nás všech, i když zatím účinky a efekt zařízení pro regulaci kyslíku představují pro většinu z nás vědeckou až „sci-fi“ záležitost.

 Základním prvkem CI je tak logotyp v ultramoderním a vizuálně atraktivním technicistním fontu založeném na redukci některých tahů písmen (analogie k redukci kyslíku), kdy výsledkem je velmi efektivní zobrazení názvu společnosti s výrazným „pure technology look“. Zároveň je však logotyp díky přítomnosti oblých tvarů dostatečně pozitivní a emoční a nedochází k „odlidštění“ loga, což by bylo proti smyslu identity společnosti, která přináší (v širším slova smyslu) technologie pro zlepšení kvality lidského života každého jednotlivce.

Druhým zásadním prvkem značky, resp. celé firemní identity je specifické spojení 3 kuliček/koleček (v horizontální i vertikální podobě), které v sobě nese několik významových rovin. Primárně jsme vyšli ze symboliky molekul kyslíku a jejich redukce (2:1), zároveň jsou dvě spojené „kuličky“ symbolem 2 firemních produktů s podobným účinkem (Longevity a Altitude) a odsazená „kulička“ je symbolem třetí, užitím odlišné produktové řady (fire Protection). Tomu odpovídají i zvolené barvy – odstíny chladné modré pro produkty simulující vysokohorské prostředí, teplá oranžová pro produkty na ochranu /prevenci před vznikem požáru.

S kuličkami, resp. molekulami kyslíku se dá také také efektně pracovat v čistě grafických a image elementech. Používají se v ploše, kdy tvoří elegantní a zároveň čitelný korporátní prvek na výběrových celoplošných fotografiích a druhým konceptem je seskupování molekul do obrazců symbolizujících jednotlivé firemní produkty/řady (hory-Altitude, plíce-Longevity, plameny-Protection).

Součástí firemního brandu je také claim Oxygen technology, který zašťiťuje všechny typy produktů a dává spolu s názvem čtenáři vodítko k oborovému zařazení společnosti.

Všechny stavební kameny firemní identity tvoří kompaktní a pocitově velmi příjemný, vzdušný vizuální styl s jasnou korporátní linkou aplikovatelnou na veškeré typy firemních materiálů a prezentací.