© 2019 - IDENTITY s.r.o.

I LOVE HUMMUS

 

Představujeme skutečnou “chuťovku” – novou grafickou podobu obalů a marketingový vizuál pro úspěšnou českou společnost I love hummus.

Marketingový vizuál ILH vychází z hlavních principů/filosofie společnosti – znovuobjevení přirozenosti a spojení s přírodou, která je konstantní a v zásadě nezávislá na člověku a jeho konání;  návrat k původním hodnotám – přirozeně, zdravě, chutně = Přirozeně přírodní/Důvěřujte přírodě:

- přirozeně = neskrývaně (nahota), tak jak to vzniklo/vyrostlo

- zdravě a chutně = bez zbytečného umělého zpracování a přidaných konzervačních látek a dochucovadel, protože příroda VÍ (nejlépe)

Hlavní motiv spojující jak obecnou firemní, tak produktovou prezentaci představuje výjev z obrazu Pád člověka od Hendricka Goltziuse, jež znázorňuje svádění založené na vzájemné romantické přitažlivosti – a podobně my svádíme čtenáře k ochutnání / poznání produktů ILH.   Malba je posazena na záměrně kontrastní výrazné barevné pozadí „rozbité“ vystupujícím claimem, resp. produktovou fotkou.

 

S ohledem na kvalitu a zpracování potravin ILH, na použití výhradně přirozených, přírodních surovin jsme pro nový koncept obalů zvolili jako základ recyklovaný papír coby “přírodní plátno” pro samotnou grafiku. Ta je založena na třech pilířích:

1, graficky upravená fotografie s potlačenou barevností a plností, jež díky takto vzniklé „patině“ působí až herbářovým stylem a je tak ve vizuálním a pocitovém konsensu s žádoucím přírodním, tradičním či „venkovským“ dojmem celkového vizuálního zpracování. Fotografie tedy neplní primárně rozlišovací funkci, má spíše dekorační význam s pouze doplňkovou obsahovou informací,

2, čtyřhranná produktová etiketa s nejdůležitějšími informacemi, velmi čistá, typografická, s dominantním názvem daného produktu pro rychlou a snadnou informovanost zákazníka. Název produktu je vždy záměrně tvořen jiným fontem, podle celkového vyznění a (pozitivního) emočního dojmu, který konkrétní název v jakém fontu vyvolává,

3, barevná kulatá „firemní“ samolepka s logem ILH, ornamentem a claimem Vyrobeno s láskou. Barva samolepky vždy koresponduje s barvou na produktové samolepce.

příběh zakladatelů I LOVE HUMMUS

Introducing a real treat – the new look of packaging and marketing visuals for the successful Czech company I Love Hummus.

The marketing visual is based on the main principles and philosophy of the company—the rediscovery of the connection with nature (nature being constant and essentially independent of mankind) and the return to original values (natural, healthy, tasty).

That’s how we came up with Naturally natural/Trust nature.

Natural = naked, the way it was created.

Healthy and tasty = without unnecessary artificial processing, added preservatives, and artificial flavors, because nature knows best.

The main theme linking both the overall corporate and product visual is represented by a scene from the Fall of Man, a painting by Hendrick Goltzius depicting seduction based on mutual romantic attraction. Similarly, we seduce readers to taste / experience ILH products. The painting is deliberately set against a contrasting background that is “broken up” by the product’s claim or its picture.

To represent ILH products’ quality and use of natural materials, we chose recycled paper as the foundation for the new packaging concept. It serves as a “natural canvas” for the visual itself.