KLIMATIZOVAT.CZ

Základem nového loga je konstruktivní logotyp rozdělený kvůli délce slova do několika řádků, který tak tvoří v základu typografickou značku samu o sobě.

K základnímu logu, které takto může plně fungovat především v oficiálnější rovině (cenové nabídky, vizitka atd.), jsme vytvořili velmi progresivní a „živoucí“ korporátní design založený na kombinaci černé a chladné tyrkysové barvy a na ostrých hranách, které vycházejí z tvarů ledových ker, ledovců či námrazy, mají tedy evokovat chlad, jehož zprostředkování v podobě klimatizace je dominantní službou společnosti.

Celkový tvar loga je přes vnitřní hrany a výčnělky kompaktní a bude se s ním dobře pracovat ve všech oblastech reklamního designu a marketingu. Na druhou stranu se dají hroty/trojúhelníky a šikminy v různých podobách používat jako samostatné grafické prvky zejména na webu, kampaních a polepech.

Jako doplňkový prvek pro vybraná použití (zejména sociální sítě, reklamní předměty atd.) jsme zvolili motivy “zimních” zvířat v tyrkysové barvě.

Korporátní design je tedy velmi variabilní, dají se z něho vybírat komponenty a verze nejvhodnější pro konkrétní účel a použití od seriozní verze po „funky“ zábavnou kampaň cílenou zejména na (duchem) mladší klienty.

Klient: