© 2019 - IDENTITY s.r.o.

KNIHA VĚDOMÍ

Jsme rádi, že jsme se mohli účastnit vydání této knihy, kterou považujeme za jedinečnou svého druhu. V množství knih, které jsme kdy otevřeli, měla tato nejširší záběr k odpovědím v oblasti pravé identity - vědomí - jako prvotního principu všeho.
Knihu vřele doporučujeme nejen k přečtení, ale především k pro-žití. Poskytuje mnohem více než pouhé marketingové reklamní sdělení toliko “okecávané” v byznysu nejrůznějšími “kouči”. Při hledání identity, ať již osobní, nebo té firemní (což je v podstatě to samé), kniha otevírá nové možnosti.
Je třeba podotknout, že se nejedná o román ani beletrii :-).
O knize – předmluva Nakladatelství NOOS, s.r.o.
Kniha obrací naší pozornost k prvotní otázce po podstatě nás samých i vesmíru, tedy k meditativní otázce bytí jako takového, která nás usazuje ve sféře samotného vědomí všeho, co je (bytí), i toho, co může být (nebytí), jako prvotním poli nekonečných možností všech našich zkušeností nás samých i vesmíru. Kniha, jež je dítětem autorova téměř dvacetiletého zaměření na meditativní praxi a zkoumání stavů rozšířeného vědomí, předkládá zkušenostní metafyziku a praxi postavenou na uznání prvotnosti vědomí jako základní podmínky i matérie veškeré skutečnosti. Pouze takováto „teorie všeho“, která chápe vědomí jako primární mateřské pole veškeré prožívané zkušenosti, nám může dát autentický experimentální rámec pro mnohé otázky, které současné obecně uplatňované paradigma nedokáže z principu uspokojivě objasnit.
Autor (Jiří Krutina)

nepředkládá v knize pouze něco k věření; něco, co by vycházelo pouze z klasického dedukčního myšlení, jak jsme naučení, ale předkládá ryze zkušenostní metafyziku a praxi, vzešlou jako vnitřní jazyk současných přímo prožívaných metafyzických zkušeností širšího a intenzivnějšího vědomí. Kniha a její studium je tak současně aktivní substancí prohlubující a rozšiřující „naše“ vědomí toho, kým ve své podstatě stále jsme a jež je soupodstatné s vědomím všeho, co je a může být. Uváděná praxe vědomí neboli jóga vědomí nevyžaduje nic speciálního měnit v našich životech, žádné stažení do ústraní či „stávání se spirituálním“, ale naopak vybízí k radikální změně v samotném způsobu bytí-života jako celku, spočívající ve výhradním věnování svého žitého času, okamžik po okamžiku, vědomí našeho prožívání jako celku, a to více a více a nikoliv jenom bezprostředně prožívaným zkušenostem, jak jsme zvyklí v “normálním” stavu ega. Jednotlivé praxe vědomí pak souzní s tantrickou tradicí a svým způsobem lze říci, že se jedná o zcela unikátní projevení tantry, mající ale výhradně naše kulturní a společenské kořeny.

Děkujeme za příležitost a inspiraci Jiřímu Krutinovi i Nakladatelství NOOS, s.r.o.