© 2019 - IDENTITY s.r.o.

KONEKT4NET

KONEKT4NET.TV je služba IPTV (virtuální televizní platforma), poskytující šíření televizního signálu a dalších služeb prostřednictvím protokolu IP koncovým klientům.

2oom vytvořil logo a grafickou podobu prezentace firmy.