© 2019 - IDENTITY s.r.o.

Lexikon – okna a dveře

 Základním prvkem corporate identity je do třech řádků lomený logotyp. Zalomení vytváří zajímavý vizuální efekt, logotyp je tak sám o sobě dobře zapamatovatelným grafickým prvkem.

Název je vsazen do růžků evokujících jednak základní prvek sortimentu (okno/okenní rám), v dalším smyslu pak jakýsi průhled/focus/zoom. Růžky jsou plnohodnotným prvkem corporate identity a fungují i mimo logotyp – vsadit do nich lze firemní claim či jakýkoli jiný text nebo fotografie – imageové i produktové, komplexní záběry i detaily.

Logo Lexikon nemá záměrně stanovenou základní firemní barevnost, lze ho barevně přizpůsobit jakémukoli pozadí tak, aby dobře vystupovalo a doplňovalo celkový vizuál. Logo lze tedy použít v jakékoli barvě ať už v plném, jednolitém tónu, či v barevném přechodu (stínování) podle potřeb a nálady konkrétní grafiky.

Třetím prvkem CI je firemní claim Světlo a prostor vsazený do růžků, který vystihuje filosofii činnosti společnosti – její produkty dotvářejí nejrůznější typy prostorů, doslova i přeneseně oddělují a zároveň spojují vnější a vnitřní, osobní a okolní svět a především vnášejí do všech našich prostorů (potažmo životů) blahodárné přirozené světlo.