© 2019 - IDENTITY s.r.o.

MARTES

Stavebním prvkem při vývoji loga Martes byla přezdívka majitele společnosti – kuna, latinsky martes martes, pro níž je typickou vlastností chytrost a která kromě člověka nemá v přírodě přirozeného nepřítele. Stejně tak je cílem společnosti nemít “nepřítele”, resp. konkurenta v oborech svého působení. Dalšími premisami vývoje loga byly progresivní technologie, inovativní design a architektura, téma nadčasovosti a možnosti vývoje nejrůznějších odvětví v budoucnosti.

The building element for Martes logo design was the nickname of the company’s owner—kuna (English: marten), which in Latin translates to martes martes. This animal is known for its cleverness and, besides humans, has no natural predators. Just like the marten, it is the company’s goal not to have any “enemies”, i.e. competitors in the field of its operation.

Other premises of the logo development included progressive technologies, innovative design and architecture, the theme of timelessness, and the possibility of various sectors being developed in the future.