© 2019 - IDENTITY s.r.o.

Nadace LR

Milý projekt pro dobrou věc. Je vždycky dobré, když úspěšní jakkoli podporují ty slabší, když zůstávají (s) lidmi, když soucítí a pomáhají různým způsobem znevýhodněným dětem, když podporují jiné projekty… Představujeme logo, mikroweb a prezentační materiály nadace Lenky a Romana Šmidberských.

Nice project for a good cause. It’s always great when the successful ones support the less fortunate, when they stay human, when they have compassion, help disadvantaged children, and support other projects… Let us introduce the new logo, microweb, and presentation materials of the Foundation of Lenka and Roman Smidbersky.