© 2019 - IDENTITY s.r.o.

RABAS, ADVOKÁTI

Vytvořili jsme nové logo a CI pro pražskou advokátní kancelář Rabas, advokáti. Velmi čistý design, není třeba žádného pozlátka; značka je složena z iniciál majitele a štítu coby symbolu ochrany klientů.

We created a new logo and CI for the Prague law firm Rabas, advokati. Very clean design – there is no need for embellishment. The sign consists of the owner’s initials and a shield as a symbol of client protection.