Říčany

V naší “dílně” na Vinici vznikl nový logotyp a celá vizuální identita středočeského města Říčany. Hraje si se zvučným názvem města, s přírodní a urbanistickou symbolikou.

Základem logotypu je kruh. Ornament, který se běžně vyskytuje v přírodě, pro lidskou společnost navíc znamená rodinu, pospolitost – komunitu. Výsek v horní části se dá přečíst jako háček nad písmenem R, ale představuje také otevření kruhu – bránu do města. Zelené logo města Říčany symbolizuje otevřené společenství lidí, kteří mají úctu ke krajině, v níž žijí, i k sobě navzájem.

Základní varianta loga je velmi čistá a jednoduchá jako protiváha moderní doby přesycené podněty. Navíc tak logo umožňuje vkusnou aplikaci na prezentační materiály města, webové stránky a další předměty, jako jsou tužky, hrnky a trička, kterými se představitelé města a jeho občané hlásí k místu, kde žijí.

Říčany jsou velmi činorodé město, pořádají spoustu akcí, chtějí být čitelným partnerem pro svoje občany i návštěvníky. Slogan „Řekni: Říčany“ není jen hra se slovy, je to výzva k akci.

Klient: