SOKOLI Pardubice

ZMĚNA JE ŽIVOT… platí to i v případě pardubického florbalového klubu Sokol, který do nové sezony vstupuje s upraveným názvem a především s novou vizuální podobou a komunikační strategií.

Měli jsme příležitost u toho být a níže bychom rádi grafické ztvárnění a symboliku nového vizuálu trochu rozepsali.

Cílem tvorby corporate identity bylo vytvoření ucelené sportovní značky, která bude specifikovat klub jako takový, bude nezaměnitelná, originální, výrazná a zároveň bude respektovat návaznost na svou historii.

Základním motivem tedy zůstal sokol, který je s klubem neoddělitelně spojen, avšak v jiném výtvarném pojetí. Jeho nová, geometricky stylizovaná podoba vystihuje přesnost a jasně daná pravidla, která obecně platí pro každý sport.

Neméně důležitý je samotný charakter kresby s ostrým / špičatým zakončením všech partií a šikmé šrafování, které má podporovat a evokovat dravý, rychlý sport. Grafickou hříčkou je pak ztvárnění pravého křídla do podoby písmene F – florbal, falcons.

Zachovány byly i stávající klubové barvy červená a bílá. Jako doplněk je použita šedivá barva, která je energickou protiváhou dominantní červené. Působí tak usazeným, klidným dojmem a logo celkově barevně vyvažuje a harmonizuje.

Drobné a zároveň zásadní úpravy došel i samotný název klubu. Upustilo se od obecného nápisu Sokol na již konkrétní SOKOLI Pardubice = tj. název, za kterým jsou cítit skuteční a konkrétní hráči, další členové klubu a potažmo fanoušci. Vznikla tak identita, která jasně definuje tým jako celek, jako komunitu hlásící se k vlastnostem svého symbolu – rychlost, dravost, přesnost.

Celou značku pak dotváří sportovní charakter písma. Díky své čisté stavbě vhodně doplňuje symbol sokola. Konstrukce tohoto písma působí celkově sebevědomě a podtrhuje opět dynamiku florbalu.

Pevně věříme, že nový klubový název a logo přispějí k upevnění sounáležitosti hráčů a změnu přivítají i fandové a široká veřejnost.

Děkujeme za důvěru, velmi zajímavou pracovní příležitost a přejeme hodně úspěchů do dalších let. VZHŮRU SOKOLI!

Klient: