Spolek

Další zástupce naší rodiny firemního CI – logotyp a korporátní design pro firmu SPOLEK. Jedná se o poradenskou společnost v oblasti osobních financí, jejímž cílem je maximalizovat přínos pro klienta a jejíž zásadní devízou je osobní přístup (usus personalis). Z toho vycházel i náš návrh logotypu – motiv erbu spojený tradičně s rytíři a jejich obětavou a bezvýhradnou službou svým pánům a paním. Logotyp tak symbolizuje serióznost, poctivost, pracovitost coby tradiční vlastnosti “šlechticů a rytířů”, kterých je v tom přeneseném slova smyslu v dnešní době zoufale málo. Doufáme, že nás firma SPOLEK v tomto smyslu nezklame.

Ve spolupráci s týmem Akumulátor jsme vytvořili také web. Tento projekt se nám totiž velmi líbí. Proto jsme stiskli pomyslné tlačítko RESTART a mohl tak vzniknout SPOLEK v novém kabátě, kde individualita a osobní přístup je základem spokojenosti klientů.

Spolku dodáváme také videa k nejrůznějším příležitostem.

Klient: