© 2019 - IDENTITY s.r.o.

STAPRO – CI a WEB

Velká výzva! K 25. narozeninám si jeden z největších dodavatelů zdravotnického software v ČR i střední a východní Evropě “nadělil” moderní korporátní look a zcela novou webovou prezentaci.

Pro konstrukci nového loga STAPRO jsme vybrali moderní font Archive s dobrou čitelností. Jedná se o elegantní, pocitově příjemné bezpatkové písmo, vhodné zejména pro korporátní identitu a nadpisy, velmi dobře funguje „na papíře“ i na monitoru počítače.

Logotyp v kapitálkách působí velmi elegantně, čistě a důvěryhodně. Při výběru barev jsme vyšli ze stávajících korporátních barev, které jsme však zmodernizovali, „vyčistili a rozzářili“. Výsledkem je působivá kombinace jasně modré a mentolově zelené, které působí svěžím dojmem, hodí se k lékařství a podvědomě zklidňují.

Symbol – grafický prvek tvoří stylizovaná „hvězda života“, resp. její negativ. Symbol je tvořen šesti výsečemi (klíny), které vzniknou odečtením hvězdy od kruhu. Symbol výborně koresponduje se zavedeným a zdařilým firemním claimem „Informace v ceně života“. Ramena této hvězdy/kříže jsou mírně zaoblena a evokují tak zároveň motiv kruhu coby základního a věčného symbolu života, pro jehož záchranu/udržení/zlepšení STAPRO lékařům pomáhá svými produkty. Takto tvořený symbol je velmi dobře aplikovatelný na propagačních korporátních materiálech, umožňuje zajímavou práci v postprodukci – zejména výsek, parciální lak atp.

Ve stejném konceptu jsme pak vytvořili loga skupiny FONS = stejný font a tvar symbolu. Symbol je tvořen stylizovanou šestiramennou hvězdou života, která vznikne odečtením symbolu STAPRO (klíny) od kruhu. Jednotlivá ramena kříže představují jednotlivé produkty. Rozdíly jsou v barvách logotypu (nápisu FONS) a jednoho z ramen hvězdy/kříže. Kombinací všech variant vzniká nadřazené obecné logo Fons, v němž jsou použity všechny barvy podskupin.

Major challenge! For their 25th birthday, one of the largest suppliers of healthcare software in the Czech Republic and central and eastern Europe gave themselves a birthday gift in the form of a modern corporate look and an entirely new web presence.