STAPRO

Velká výzva! K 25. narozeninám si jeden z největších dodavatelů zdravotnického software v ČR i střední a východní Evropě “nadělil” moderní korporátní look a zcela novou webovou prezentaci.

Pro konstrukci nového loga STAPRO jsme vybrali moderní font Archive s dobrou čitelností. Jedná se o elegantní, pocitově příjemné bezpatkové písmo, vhodné zejména pro korporátní identitu a nadpisy, velmi dobře funguje „na papíře“ i na monitoru počítače.

Logotyp v kapitálkách působí velmi elegantně, čistě a důvěryhodně. Při výběru barev jsme vyšli ze stávajících korporátních barev, které jsme však zmodernizovali, „vyčistili a rozzářili“. Výsledkem je působivá kombinace jasně modré a mentolově zelené, které působí svěžím dojmem, hodí se k lékařství a podvědomě zklidňují.

Symbol – grafický prvek tvoří stylizovaná „hvězda života“, resp. její negativ. Symbol je tvořen šesti výsečemi (klíny), které vzniknou odečtením hvězdy od kruhu. Symbol výborně koresponduje se zavedeným a zdařilým firemním claimem „Informace v ceně života“.

Ramena této hvězdy/kříže jsou mírně zaoblena a evokují tak zároveň motiv kruhu coby základního a věčného symbolu života, pro jehož záchranu/udržení/zlepšení STAPRO lékařům pomáhá svými produkty. Takto tvořený symbol je velmi dobře aplikovatelný na propagačních korporátních materiálech, umožňuje zajímavou práci v postprodukci – zejména výsek, parciální lak atp.

Ve stejném konceptu jsme pak vytvořili loga skupiny FONS = stejný font a tvar symbolu. Symbol je tvořen stylizovanou šestiramennou hvězdou života, která vznikne odečtením symbolu STAPRO (klíny) od kruhu. Jednotlivá ramena kříže představují jednotlivé produkty. Rozdíly jsou v barvách logotypu (nápisu FONS) a jednoho z ramen hvězdy/kříže. Kombinací všech variant vzniká nadřazené obecné logo Fons, v němž jsou použity všechny barvy podskupin.

Klient: