Synergine

Logo pro společnost Synergine a optické hrátky s ním.

Název společnosti Synergine má své kořeny v řečtině. Předpona syn vyjadřuje společně formující, ve stejný čas či současně jsoucí. Kořenové slovo ergon znamená úkol nebo práci. Slovo synergein tak doslova znamená pracovat společně či vzájemně si pomáhat.

Tato synergie vzájemné pomoci vytváří sdílenou energii tvořivých potenciálů jednotlivých úkolů a činností. Ty vyvstávají ze vzájemného vztahu skrze umění tázat se a profesní a odborné znalosti týmu Synergine.

Klient: