© 2019 - IDENTITY s.r.o.

TISKAP

Krásná kreativní práce – nová vizuální tvář tiskárny TISKAP.

Naším cílem bylo vytvořit originální a zároveň naprosto neomezeně využitelné logo. Celý koncept je tak paradoxně postaven na naprosto neutrálním logu bez „vlastní tváře“, resp. jakési logošabloně/ výseku/ formičce. Logo se tak dá položit na jakékoli pozadí nebo naopak vložit jakékoli pozadí/motiv/obrázek do loga. Díky kompaktnosti a konstantní tloušťce písmen logotyp vždycky dobře „vystoupí (ať už v pozitivní či negativní podobě).

Takto tvořené logo umožňuje prakticky neomezené využití ve vlastní prezentaci tiskových a produkčních technologií (plnobarva, rastry a optické hrátky, laky, struktury…) = logo TISKAP se stává nositelem a představitelem vybrané technologie na jakýchkoliv aktuálně vhodných či oblíbených barevných i černobílých motivech.

S technologiemi, zejména SCODIXEM, pak souvisí i návrh firemního claimu – Tisk na dotek/Touch the print.

Beautiful Creative Work – The New Visual Appearance of the TISKAP Print Shop

Our goal was to create an original logo with endless possibilities of use. Therefore, the whole concept is paradoxically built on an entirely neutral logo—a template of sorts. This way, the logo can be placed on any background or, conversely, any kind of background, motif, or picture can be placed inside the logo. A logo created this way allows for virtually limitless ways of application when it comes to the company’s own presentation of printing and production technologies (full-colour, rasters and optical plays, varnishes, structures, etc.). TISKAP’s logo becomes the representation of selected technology on any specifically suitable colour or black & white motifs.

The proposed company claim “Touch the print” then points to the SCODIX technology and other similar printing technologies.