Trimoder

Logo Trimoder System a jeho varianty představují promyšlenou strukturu výrobků určených pro přepravu. Jedná se o kombinaci tří typů kontejnerů na kompatibilní podvozek.

V logotypu je použito stylizované písmeno E, které je poskládáno z pruhů ve třech barvách, kdy každá barva symbolizuje jeden typ kontejneru a je dominantní barvou označení daného typu. Společně pak pruhy znázorňují celý systém. Šedá barva, kterou jsou zobrazena zbývající písmena, je rovněž barvou pro logo Trimoder Chassis, tedy pro logo označující podvozek. Pro společnost jsme dále vytvořili prezentační materiály (brožura, videospot, letáky) a webové stránky.

Klient: