© 2019 - IDENTITY s.r.o.

VST ENGINEERING

Na podzim jsme zdárně završili dlouhodobý projekt kompletního firemního redesignu společnosti VST Engineering. Jedná se o úspěšného českého odborníka na poli ochrany před explozemi prachu v průmyslovém prostředí. Primárním požadavkem bylo vytvořit takovou firemní identitu, která bude korespondovat a vyjadřovat profesionalitu společnosti, jež obstojí ve světové konkurenci, v některých ohledech ji dokonce předčí.

Sebevědomí a sex-appeal :)

Začali jsme novou konstrukcí logotypu, v němž jsme zplnohodnotnili obě slova z názvu firmy. Nápis je díky konstrukci písmen velmi kompaktní, působí „energicky“ a  je dobře čitelný.

V kontrastu s až minimalistickým logotypem jsme vytvořili symbol a motto firmy, jež spolu úzce souvisí. Zvolili jsme anglický claim Explosion shield, který metaforicky a zároveň naprosto výstižně vyjadřuje hlavní působení firmy, tedy „bránění (nežádoucím) explozím“.

Symbolem je tedy v sepětí s mottem štít zadržující explozi. Při jeho konstrukci jsme vyšli z výstražné značky pro explozi, kterou jsme vložili do ochranného štítu. Modernizace a stylizace štítu, resp. celého symbolu dobře koresponduje s technickým fontem logotypu. V širším pojetí je štít spojen s rytíři a válečníky, přeneseně se statečností a hrdinstvím, což se k oboru působení firmy také dobře hodí = chrání ostatní (lidi, budovy, provozy) před nebezpečím (výbuchu).

Třetím pilířem nové firemní tváře je barevnost. Žlutá je barvou nebezpečí, varování, ale i energie, světa a tepla; tmavě šedá/antracitová pak je zde barvou prachu, který je středobodem zájmu firemního působení. Obě barvy si „sedí“, hodí se k technickému oboru, jejich kombinace je moderní, působivá, výrazná, velmi energická.

Doplňkovým prvkem firemního designu je fotografický motiv ohně, resp. samotné (řízené) exploze, který je vizuálně velmi atraktivní, je však potřeba s ním pracovat velmi citlivě a jen na vhodných materiálech.